A leckék mindig a szólappal kezdődnek, amelyen az új szavakkal ismerkedhetünk meg. Általában külön szerepelnek a főnevek, melléknevek, igék, stb., a könnyebb áttekinthetőség végett.

Ezt követi a szólap magyarázat, amely külön kitér azokra a szavakra, amelyek használata a magyartól eltér, s így problémát okozhat. Ezen a lapon a szómagyarázatok a szólap sorrendjét követik, mégpedig a bal felső sarokból haladva a jobb alsó sarok felé.

Érdemes a szólapot és a szólap magyarázatot egyszerre tanulmányozni. Ezen a lapon csak a problémás szavak szerepelnek, a fennmaradók használata nem okoz gondot.

Az ezután következő nyelvtan lap a motorja az egész leckének, az itt elsajátított néhány szabállyal tudunk majd számtalan hibátlan mondatrészt/mondatot képezni a további gyakorlatok folyamán. Praktikus okokból előfordulhat, hogy némely nyelvtani jelenség a gyakorló lapon kap magyarázatot, részben, mert nem jutott volna elég hely neki a nyelvtan lapon, részben, mert könnyebb a gyakorlatok mellett a szabályt is látni.

A gyakorló lapok alkotják az anyag túlnyomó részét. Ezeken a főcímükben jelzett nyelvi jelenségeket tudjuk begyakorolni. Ezt a célt szolgálja, hogy minden mondatrész/mondat két nyelven látható, mégpedig egyenes vonalban gépelve. Ez lehetővé teszi, hogy önmagunk tanárai lehessünk, hiszen bármelyik oldal letakarható, s meggyőződhetünk megoldásunk helyességéről, illetve addig gyakorolhatjuk, amíg hibátlan nem lesz. Nagyon fontos, hogy mindig hangosan gyakoroljunk, mert miközben beszélünk a szövegértésünk is fejlődni fog.