Jelen szabályzatok célja, hogy LINGENIUS BT. és Behring Balázs egyéni vállalkozó, adatkezelő valamennyi tevékenység, szolgáltatás igénybevétele során biztosítsa az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak jogszerű feldolgozását, illetőleg kezelését. A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” - 5. cikkében foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Elolvasom a LINGENIUS BT. adatkezelési tájékoztatóját (.pdf)