Jelen szabályzat célja, hogy Behring Balázs egyéni vállalkozó (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.), adatkezelő valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítsa az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak jogszerű feldolgozását, illetőleg kezelését. A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” - 5. cikkében foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.