Jelen szabályzat célja, hogy Gaál Ottó és Gaál Luca egyéni vállalkozók – a továbbiakban Adatkezelők valamennyi tevékenység, szolgáltatás igénybevétele során biztosítsák az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak jogszerű feldolgozását, illetőleg kezelését. A vállalkozások jelen szabályzat elfogadásával deklarálják AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” - 5. cikkében foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.