Mi a kreatív nyelvtanulás
facebook
Próbálja ki Kreatív ONLINE gyakorló programunk DEMO verzióját!         Megjelent a Kreatív Nyelvvizsga Felkészítő angol, német, francia, olasz és spanyol nyelven!
Főoldal
Rólunk írták
Mi a kreatív nyelvtanulás?
1+1+1
Akció
Tananyag
megrendelés
(új) Online gyakorló
Könyvbemutatók időpontjai
27 nyelvvizsgával új módszertan
Sikeres tanulóink
Hogyan használjuk?
Honlapunk zenéje Szakcsi ajándéka
Duna TV - Híradó

Ön bizonyára kíváncsi mi a fő különbség a "hagyományos" nyelvtanulási módszerek és a Gaál Ottó által kifejlesztett Kreatív Nyelvtanulás között.
Nos, a Kreatív Nyelvtanulás, - nevéhez híven - a nyelvtanulót passzív hallgatóból a tanulási folyamat aktív résztvevőjévé, irányítójává, főszereplőjévé teszi.


S nem csak azáltal, hogy a maga választja meg a tanulás helyét, idejét, tempóját, hanem az idegen nyelvhez való viszonya is teljesen megváltozik.

Nem olvasmányok, szavak, szabályok passzív befogadója, hanem alkotó, kreatív résztvevő az első pillanattól. A megadott szavakból és nyelvtani szabályokból kiindulva szóban saját mondatrészeket, mondatokat alkot, vagyis megszólal, beszél az idegen nyelven!

S mindezt magabiztosan, hiszen azonnal ellenőrizheti is magát: igen, jót mondtam, helyes a válaszom, vagy: ezt még meg kell néznem! Ezzel a módszerrel az ember valóban a saját kezébe veszi a tanulását!

Eközben nem marad egyedül, mert egy részletesen kidolgozott tananyag áll rendelkezésére. A szókincs és a nyelvtani tematika hosszú évek munkájának eredménye, alapelve: először a leggyakrabb szavakkal, az alapvető nyelvtannal elindítani a beszédet, (de már kezdettől fogva helyesen), s a szókincset csak ezután bővíteni, a nyelvtani finomságokkal csak később foglalkozni. Hiába a sok szó, ha nem tudom aktívan használni, ha nem megy a beszéd!

Miért a beszéd a legfontosabb, miért fontosabb, mint az értés, írás, olvasás? Azért, mert amit az ember szóban meg tud fogalmazni, azt meg is érti, le tudja írni, el tudja olvasni! Fordítva ez már egyáltalán nem biztos! Hányszor mondja az ember: értem, mit mond, de nem tudok neki válaszolni. Ilyenkor mondjuk, hogy az illetőnek passzív a nyelvtudása.

A "kreatív" nyelvtanuló már kezdettől fogva aktív nyelvtudást szerez, amely még ha kevés is eleinte, de azonnal használható, mobilizálható. A rendszeresen ellenőrzött helyes megoldások sikerélményt, egészséges önbizalmat adnak, amelyek olyannyira szükségesek az idegen nyelven való megszólaláshoz!

Gyakori kérdés: mennyi idő alatt lehet megtanulni egy nyelvet?

Természetesen a nyelvtudás különböző szintű lehet, ez az anyag az általános témákról folytatott folyékony társalgást veszi alapul. Ezt a célt ugyanis feltétlenül eléri mindenki, aki elsajátítja az anyagot (12 lecke), méghozzá szinte automatikusan. Tehát aki bármelyik oldal bármelyik mondatrészét, mondatát pontosan és gyorsan le tudja fordítani szóban, annak nem fog problémát okozni a beszéd!

Hogy ezt ki mennyi idő alatt éri el, az természetesen változhat, de a Kreatív Nyelvtanulással erre a tényezőre is jóval nagyobb befolyásunk van, hiszen tanulásunk tempóját magunk szabjuk meg, így tőlünk függ, mikor érünk az anyag végére. Az állandó önkontroll lehetősége biztosítja, hogy nem tudjuk becsapni magunkat. Először lassan fordítsunk, de pontosan, s ha már pontos, akkor gyorsítsuk fel! Az érés kb. két lecke, tehát amikor a negyedik pontos, akkor kell a második leckének beszédtempóban mennie. A gyakorlatokat természetesen írásban is elvégezhetjük, ha a helyesírásunkat akarjuk fejleszteni, esetleg pihenésképpen! Ne kezdjünk új oldalba, mielőtt el nem értük a 70-80%-os szintet az aktuális gyakorló lapon.

Ha elfáradunk, pihenjünk! Senki sem állítja, hogy ez a gyors, hatékony, célratörő nyelvtanulási módszer fáradság, munka nélkül hozza gyümölcseit. De azt már tudjuk, hogy könnyen, gyorsan semmit nem lehet megtanulni! A tananyag önálló tanulást tesz lehetővé, tehát nem távkonzultációs tanfolyam, de ha tanulás közben tanácsra van szüksége, a könyvben található telefonszámon a szerző elérhető!

A leckék mindig a szólappal kezdődnek, amelyen az új szavakkal ismerkedhetünk meg. Általában külön szerepelnek a főnevek, melléknevek, igék, stb., a könnyebb áttekinthetőség végett.

Ezt követi a szólap magyarázat, amely külön kitér azokra a szavakra, amelyek használata a magyartól eltér, s így problémát okozhat. Ezen a lapon a szómagyarázatok a szólap sorrendjét követik, mégpedig a bal felső sarokból haladva a jobb alsó sarok felé.

Érdemes a szólapot és a szólap magyarázatot egyszerre tanulmányozni. Ezen a lapon csak a problémás szavak szerepelnek, a fennmaradók használata nem okoz gondot.

Az ezután következő nyelvtan lap a motorja az egész leckének, az itt elsajátított néhány szabállyal tudunk majd számtalan hibátlan mondatrészt/mondatot képezni a további gyakorlatok folyamán. Praktikus okokból előfordulhat, hogy némely nyelvtani jelenség a gyakorló lapon kap magyarázatot, részben, mert nem jutott volna elég hely neki a nyelvtan lapon, részben, mert könnyebb a gyakorlatok mellett a szabályt is látni.

Az első három leckében csak a létigét használjuk, ezzel megtanuljuk a különböző mondattípusok szerkesztését, valamint az alany- és birtokos esetet. A második nagyobb egységben az igeragozással ismerkedünk meg, a múlt időkön kívül szinte minden alakkal. Itt tárgyaljuk a tárgy- és részes esetet, valamint a prepozíciók használatát. A harmadik rész fő anyaga a múlt idők és használatuk, s az utolsó részben foglalkozunk az összetett mondatokkal Nyilvánvaló, hogy amíg nem tudunk hibátlan egyszerű mondatokat alkotni, az összetettekkel feleslegesen bajlódnánk.

A gyakorló lapok alkotják az anyag túlnyomó részét. Ezeken a főcímükben jelzett nyelvi jelenségeket tudjuk begyakorolni. Ezt a célt szolgálja, hogy minden mondatrész/mondat két nyelven látható, mégpedig egyenes vonalban gépelve. Ez lehetővé teszi, hogy önmagunk tanárai lehessünk, hiszen bármelyik oldal letakarható, s meggyőződhetünk megoldásunk helyességéről, illetve addig gyakorolhatjuk, amíg hibátlan nem lesz. Nagyon fontos, hogy mindig hangosan gyakoroljunk, mert miközben beszélünk a szövegértésünk is fejlődni fog.

Célszerű először a magyar részt letakarni, s miután jól megy a magyarra fordítás, akkor takarjuk le a célnyelvet, s próbáljuk a magyar szöveget idegen nyelvre fordítani! Ez ugyanis a végcél, hiszen ha ezt már gyorsan, könnyedén tesszük, agyunkat beszédhez hasonló reflexekhez szoktatjuk! S mindeközben biztos támaszunk a letakart fordítás, mivel nem lehet kétségünk, vajon jót mondtunk-e?

Két lépcsőben haladjunk, először pontosan, aztán egyre gyorsabban fordítsunk!

Ha nem jó a megoldás, keressük vissza a hiba okát a "nyelvtan" lapon, vagy a "szólap magyarázat"-on. Biztosan segítségünkre lesznek, mivel a gyakorlatok csak ezen lapok nyelvi anyagát használják. Ez alól ugyan van néhány kivétel, de azok külön vastag betűs kiemelést kaptak. Ilyen a jelölése az idegen nyelvre jellemző, gyakori, de a magyar nyelvhasználattól eltérő kifejezéseknek is. A rengeteg gyakorlat (az első leckében a mintegy 120 szóval kb. ezer szókapcsolat, mondat), fokozatosan halad a könnyebbtől a nehezebb felé. A különböző nyelvtani jelenségek különválasztásával mód nyílik arra, hogy azt a dolgot gyakoroljuk, amelyről úgy gondoljuk, hogy még nem megy igazán, legyen az a birtokos névmás használata, vagy egy bizonyos módbeli segédige, stb.

A vegyes gyakorló lapok összefoglaló jellegűek, itt különböző típusú kifejezések, mondatok váltakoznak, éppen úgy, mint az élő nyelvben. Ezen a lapon lemérhetjük, hogy mi megy jobban, s mi kevésbé. Ha valamit gyengébbnek érzünk, vegyük elő a megfelelő gyakorló lapot és menjünk végig rajta egyszer-kétszer.

A tananyag praktikus használatát célozza, hogy szétszedhető lapokból áll, így könnyen magunkkal vihetjük az éppen aktuális fejezetet, s annak bármelyik részét külön is gyakorolhatjuk. Kikérdezés közben az aktuális szólapot ill. nyelvtan lapokat érdemes magunk elé tenni, hogy azonnal megtaláljuk egy adott hiba okát, nem kell egy fűzött könyvben keresgélnünk. A praktikus használatot szolgálja az is, hogy a lapnak csak egyik oldalára van nyomtatva, így nem kell forgatni.

A végső cél, hogy bármelyik lapról, bármelyik mondatot pontosan és gyorsan le tudjuk fordítani. Ugyanis ha megszerezzük ezt a készséget, akkor egy ilyen, vagy ehhez hasonló mondat megfogalmazása, pl. az utcán sétálva sem fog problémát okozni. Ezt pedig már úgy hívják, hogy BESZÉD!

A 12 leckéből álló oktatócsomag kezdő szintről indul, s a középfokú nyelvvizsga követelményeit célozza meg. A tananyagot a Sikeres Állami Nyelvvizsga fejezet zárja, amely olyan taktikai tanácsokat ad a leendő vizsgázóknak, amelyek akár 5-10 pluszpontot hozhatnak a nyelvvizsgán.

A kiejtést nehéz leírva megtanulni, ezért használjuk figyelmesen a CD-t, amelyen minden szólap és több száz mondat szerepel.
A módszer azok számára is jól használható akiknek adott esetben már nyelvvizsgájuk is van, de időközben passzivizálódott a tudásuk. Az ő esetükben nyilván kevesebb időt kell tölteniük a szótanulással és a nyelvtani szabályok értelmezésével, ezáltal az összes tanulási energiájukat a beszédszimulációra, a beszédgyakorlásra tudják fordítani. Gyorsabban haladnak, és előbb kialakul a beszédkészségük.
A tananyag ára: 21.990 Ft

Azok számára akik angolul vagy németül tanulnak, lehetőség van, hogy tudásukat fejlesszék. Ugyanis ebből a két nyelvből van haladó anyag is. Tehát akik elsajátították az első 12 leckét (vagy középfokon beszélnek) tanulhatnak tovább a módszerrel. A haladó anyag is 12 leckéből áll és a felsőfokú nyelvvizsga követelményeit célozza meg. Megduplázza az első 12 lecke szókincsét, részletesen elmélyed a nyelvtani finomságokban, anglicizmusokban, germanizmusokban. CD melléklet segít a kiejtés tökéletesítésében.
A haladó csomag ára: 21.990 Ft.

Nemrég készült el kiegészítő segédanyagként a Kikérdező CD-Tár, angol, német és francia nyelvre. Ez az anyag kétnyelvű, a tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza írásban és 15 CD lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a nehéz, összetett mondatokig. Ez azoknak segít akik már a nyelv tanulásán túl vannak. Nagyon jól használható a megszerzett tudás szintentartásában és a reakcióidő csökkentésében.
Ennek ára szintén 21.990 Ft.

Az alábbi nyelveken létezik tananyag:
  • Angol, német, olasz, spanyol, svéd, norvég, francia, dán, eszperantó, orosz, portugál, holland, horvát.
  • Angol haladó, német haladó.
  • Angol kikérdező CD-tár, német kikérdező CD-tár, francia kikérdező CD-tár,
    olasz kikérdező CD-tár, spanyol kikérdező CD-tár, portugál kikérdező CD-tár, holland kikérdező CD-tár, horvát kikérdező CD-tár, orosz kikérdező CD-tár.

Minden leendő "kreatív" nyelvtanulónak nagyon sok sikert kíván a szerző:
Gaál OttóSimple - Fizetési tájékoztató facebook
SajatHonlap.hu - WEBfejelsztés, HONLAPkészítés
 

Kedves Érdeklődő,

tananyagrendeléshez kérjük, válassza ki a kívánt terméke(ke)t, töltse ki az űrlapot és küldje el részünkre!

Árak: A termékek nevei alatt olvashatóak!
A tananyagot postai utánvéttel küldjük.
A postaköltség, 1-3 terméknél 1.490 Ft, 4 terméktől ingyenes.
Árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Szállítási határidő a megrendeléstől számított egy hét.
Ha Ön nincs otthon, értesítőt kap, amellyel a postán tudja átvenni a tananyagot.
Kezdő - középfok
21.990 Ft
angol
db
 
német
db
 
olasz
db
 
spanyol
db
 
francia
db
 
portugál
db
 
eszperantó
db
 
holland
db
 
norvég
db
 
svéd
db
 
dán
db
 
orosz
db
 
horvát
db
 
Kikérdező CD-tár
21.990 Ft
angol
db
 
német
db
 
olasz
db
 
spanyol
db
 
francia
db
 
portugál
db
 
holland
db
 
norvég
db
 
orosz
db
 
horvát
db
 
Haladó - felsőfok
21.990 Ft
angol
db
 
német
db
 
Nyelvvizsga felkészítő
11.990 Ft
angol
db
 
német
db
 
olasz
db
 
spanyol
db
 
francia
db
 
Végösszeg:
0 Ft
Legalább egy terméket jelöljön be! A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező! Hibás email cím! Az Általános Szerződési Feltételeket nem olvasta el!

Számlázási adatok

Kapcsolat

Behring Balázs e.v. (4058093)
8220 Balatonalmádi, Kazinczy u . 8.
Asz.: 53998202-2-39
Bank: Forrás Tak. Szöv. B. almádi 72900037-10014633
Email: behring.balazs@chello.hu
INFÓ: Hudi Tibor (+36) 30 318-4953
 

1+1+1 AKCIÓ, 50% kedvezménnyel

1 DB KEZDŐ VAGY HALADÓ TANANYAG +
1 DB ONLINE GYAKORLÓ +
1 DB NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ
együttes vásárlása esetén a Kreatív Nyelvtanulás csomag 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft + 1.490 Ft postaköltség, azaz 29.480 Ft.

Érvényes: 2016. október 12 - november 15. között

A tananyagot postai utánvéttel küldjük.
A postaköltség, 1.490 Ft, az Árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Szállítási határidő a megrendeléstől számított egy hét.
Ha Ön nincs otthon, értesítőt kap, amellyel a postán tudja átvenni a tananyagot.

Kérjük, mindhárom blokkból egy nyelvet kiválasztani szíveskedjen!
I. blokk
Kezdő - középfok tananyag
angol
db
 
német
db
 
olasz
db
 
spanyol
db
 
francia
db
 
portugál
db
 
eszperantó
db
 
holland
db
 
norvég
db
 
svéd
db
 
dán
db
 
orosz
db
 
horvát
db
 
Haladó - felsőfok tananyag
angol
db
 
német
db
 
II. blokk
Kreatív Online Gyakorló
angol
db
 
német
db
 
francia
db
 
olasz
db
 
spanyol
db
 
orosz
db
 
norvég
db
 
portugál
db
 
holland
db
 
horvát
db
 
III. blokk
Nyelvvizsga felkészítő
angol
db
 
német
db
 
olasz
db
 
spanyol
db
 
francia
db
 
Végösszeg szállítási költséggel:
0 Ft
Legalább egy terméket jelöljön be! Minden blokkban egy terméket be kell jelölni, de egy blokkban csak egy terméket jelölhet be! Kérjük, a Tananyagot 1 db nyelven válassza ki! Kérjük, az Online Gyakorlót 1 db nyelven válassza ki! Kérjük, a Nyelvvizsga felkészítőt 1 db nyelven válassza ki! A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező! Hibás email cím! Az Általános Szerződési Feltételeket nem olvasta el!

Számlázási adatok

Kapcsolat

Behring Balázs e.v. (4058093)
8220 Balatonalmádi, Kazinczy u . 8.
Asz.: 53998202-2-39
Bank: Forrás Tak. Szöv. B. almádi 72900037-10014633
Email: behring.balazs@chello.hu
INFÓ: Hudi Tibor (+36) 30 318-4953